דוברות מועצה מקומית גן יבנה

הערב התקיים בהשתתפות ראש המועצה, דרור אהרון ובהובלה של רכזת צמי"ד, עליזה זית דניאל, מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, מחלקת החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים, נציגות מתי"א, השירות הפסיכולוגי וגורמים נוספים האמונים על תחום זה.

במהלך הערב נידונו נושאים כמו פעילויות פנאי בקהילה, שילוב בחוגים, בצהרונים, בתנועות הנוער, הנגשה באירועים, מערך החינוך המיוחד, ועדות השמה ושילוב, תעסוקה, מעונות יום שיקומיים, תעסוקה, דיור, חונכות ועוד. ההורים שאלו שאלות וקיבלו הסברים מאנשי המקצוע. ראש המועצה, דרור אהרון נשא דברים, קיים דיון פורה עם ההורים, ענה על שאלות והבטיח להמשיך ולפעול ביתר שאת עבור תושבים עם צרכים מיוחדים בגן יבנה.