דוברות מועצה מקומית גן יבנה

בשבוע האחרון התכנס הפורום לישיבה על מנת לדון בתכנית לשנת 2019. הישיבה נוהלה על ידי ראש המועצה ונכחו בה נציגי מחלקת הרווחה, מחלקת החינוך, מתנ"ס גן יבנה ורכזת תחום צרכים מיוחדים במועצה.

במהלך הישיבה הוצג מבנה הפורום המלא כולל בעלי התפקידים בו, הוצגו ונידונו נושאים חשובים שעלו במסגרת הפגישות עם מנהיגות ההורים, הוצגה מצבת כוח האדם מטעם המועצה המופנית לטיפול באוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים, המענים הקיימים עבורם במחלקות השונות, התקציבים המושקעים מידי שנה בתחום ועוד.

בין היתר, הנוכחים העמיקו בנושא התעסוקה וראש המועצה ביקש לבדוק את ההיתכנות להקמתו של מרכז תעסוקה עבור בעלי צרכים מיוחדים ביישוב. בנוסף, דובר על המשך שיפור הנגישות ברחבי המועצה כחלק מסקר ההנגשה, עידוד שילוב בתנועות הנוער ובדיקת האפשרות לקיומו של חוג מיוחד ומותאם עבור בעלי צרכים מיוחדים.

ראש המועצה, דרור אהרון: "כינסתי כמידי רבעון בשנים האחרונות את פורום בעלי המקצוע בתחום הצרכים המיוחדים במועצה וקיימנו דיון מעמיק נוסף בפעילות שהתבצעה בשנים האחרונות ובפעילות המתוכננת בשנים הבאות קדימה. אסבר את אזנכם שרק במהלך שנת 2018 הקדישה מחלקת הרווחה סכום לא מבוטל של למעלה מ-5 מיליון ₪ לבעלי הצרכים המיוחדים במועצה. המצגת שבה דנו הועלתה לאתר המועצה וכולם מוזמנים לעיין בה. תודה לצוותים המקצועיים ולפורום ההורים בהובלתה של שרה משה על שיתוף הפעולה החשוב והפורה".