רות רנרט, מנהלת אגף תקשורת והסברה בחברת מקורות הגיבה:" בעקבות כשל בקו מים ראשי של מקורות בגן יבנה, הוצף האזור הסמוך לפיצוץ וצוותים מטעמה של "מקורות" שואבים את המים על מנת להגיע לצינור התקול ולאמוד את הנזק והתיקון הנדרש. קו המים שנפגע מספק מים לעיר אשדוד. לא צפויים שיבושים באספקת המים לעיר."