בסרטון שהעלה היום פונה דרור אהרון לתושבים ומפציר בהם שלא לצאת שלא לצורך (אלא לצורך רכישת תרופות ומצרכי מזון) "זוהי האחריות של כולנו " מוסיף אהרון "הישמרו להוראות ופעלו בהתאם, נא להפסיק להסתובב סתם בחוץ זה לא חופש!"