דוברות מועצה מקומית גן יבנה

האינטראקט מורכב מבני נוער בגילאי 14-18 מבתי הספר אורט ע"ש רבין ואורט ע"ש נעמי שמר והמשתתפים בפעילויות הארגון עושים זאת כחלק מפרוייקט המחויבות האישית שלהם.

האינטראקט מספק לאנשים צעירים הזדמנות להשתתף במיזמי שירות, כיפים ובעלי משמעות, במסגרתם הצעירים מפתחים את כישורי המנהיגות שלהם, נוקטים יוזמות ומכירים חברים חדשים.

 

מטרת השירות הבינלאומי דרך מועדון האינטראקט הנה לעודד ולקדם שלום, הבנה בינלאומית ורצון טוב דרך אנשים צעירים המאוחדים דרך רעיון השירות. מועדוני האינטראקט עומדים בראש פרויקטים ופעילויות שונים. כל פעילויות המועדון מעודדות פיתוח כישורי מנהיגות, שירותים לקהילה ועידוד הבנה בינלאומית. מטרת הפרויקטים לשירות שמנהיג מועדון האינטראקט הנה לשפר את חיי הקהילה, בבית ובחו"ל. פרויקטים כאלה נעשים בתחומים המעסיקים את העולם כולו, כגון: אלימות, סמים, איידס, רעב, הגנת הסביבה וביעור הבערות.

 

על כל מועדון אינטראקט להשלים לפחות שני פרויקטים גדולים בשנה, האחד לשרת את הקהילה והשני לקדם הבנה בינלאומית. על כל פרויקט לכלול את כל חברי המועדון. מועדון אינטראקט גן יבנה נפגש מידי יום חמישי בשעה 18:30 במועדון ארגמן.