דוברות מועצה מקומית גן יבנה

במהלך הביקורת נבדקו מצבת כוח האדם וכלי הרכב, הכשרות שעברו האנשי הצוות, רוכבים, תגבור פקחים ושוטרים, התכנסות מועצת אכיפה עירונית, כינוס וועדות משנה לאכיפה, תכנית עבודה שנתית, תכנון פעילות שבועי ויומי בשיתוף גורמי הפיקוח, תרומת היחידה להשגת יעדי התחנה, תפוקת היחידה, תרגילים ותרגולות, תדריכים ותחקירים. 

בסיום הביקורת זכתה היחידה לשבחים על המוניטין שצברה ועל האמון של הציבור בה, בין היתר, הוצג נתון לפיו מספר הפניות ליחידה נמצא בעלייה מתמדת. הגורמים השונים התרשמו משיתוף הפעולה בין בכירי המועצה והיחידה, הנחת המוצא לפיה התושב הינו הלקוח המרכזי תורמת לפעילות ממוקדת לטובת תושבי גן יבנה.

ראש המועצה, דרור אהרון: "יחידה זו ובטחון התושבים הינם בראש סדר העדיפות שלי. אנו נותנים מענים רבים לתושבים שלנו מענה תרבותי, ערכי ואיכותי ואנו רואים את התוצאות בשטח, יש רגיעה ביישוב. בקיץ האחרון ערכנו מעל 100 פעילויות, אנו משקיעים המון בנוער שלנו ויש לנו רכזי מוגנות בבתי הספר ובכך הורדנו משמעותית את מפלס האלימות. ניתן לראות את כמות האירועים האלימים והקשים שהיו לפני כניסת השיטור העירוני אל מול המצב כיום לאחר הקמת השיטור".