עם הטבע

דרושים: שלטי בחירות!

בגן יבנה בוחרים למחזר. לפני שתזרקו את השמשוניות של הבחירות לפח, "עם הטבע" קוראים לכם להוריד אותן בזהירות, לגלגל לגליל ולהביא אל החווה האקולוגית. (ליד השער הראשי ברחוב השיטה) שם, ידאגו למחזר אותן ולהשתמש בהן לפעילויות חינוכיות ערכיות עם ילדי גן יבנה. בדרך זו גם יופחת מפלס הפסולת וגם יעשה בחומר שימוש חוזר.