דוברות מועצה מקומית גן יבנה

בהפסקה התלמידים השתתפו בהפנינג שכלל דוכנים, בלונים ומוזיקה כאשר התלמידים עוברים בין הדוכנים, מתנסים, שואלים שאלות ונרשמים. במהלך היום התקיימו שעות מחנך שעסקו במעורבות ואחריות. התלמידים גילו התעניינות רבה ומרבית מהתלמידים בחרו מקומות התנסות ואין לנו ספק שזהו עוד חלק אחד בטיפוח של בוגר המעורב בקהילה.

מנהלת בית הספר מרי שפונט: "אנו מאמינים כי במסגרת התכנית ללמידה משמעותית ובהתאם לערך המנהיגות שאנו דוגלים בו בבית הספר , כי פעילות חברתית ומנהיגות חברתית   תורמת לגיבוש זהותו האישית, הערכית והתרבותית של התלמיד ולגיבוש זהותה של הקבוצה ותרבותה. התכנית כוללת התנסות פעילה במצבי חיים המלווה בשיח ערכי ורפלקטיבי מקדמת למידה משמעותית על עצמי, על זולתי ועל החברה. מעורבות חברתית פעילה תורמת לתחושת ערך ומשמעות ולדימוי עצמי חיובי. הצבת מטרות התכנית ויעדיה בסדר עדיפות מרכזי בבית הספר ויצירת אווירה בית ספרית תומכת ,יסייעו לטיפוח אזרח מעורב חברתית".