אהרון דרור קיבל 4,428 מהקולות

מוטי יוסף קיבל 2,180 מהקולות

חיים שוחמי קיבל 1,263 מהקולות 

סך כל קולות המצביעים:7,871

משרד הפניםתוצאות הבחירות למועצה המקומית גן יבנה:

הליכוד בראשות ירון ניסים:993 

גן יבנה משנה כיוון בראשות מוטי יוסף:1,106

דרור לגן יבנה:2,911

דרך חדשה לגן יבנה 1,235

עוצמה למועצה: 939 

סך כל ההצבעות: 7,184