גם הבוקר נמשכה שריפת הגזם בסמוך לשכונת מכבים. בפנייה למועצה נאמר לתושבים כי המועצה קיימה בדיקה עם איגוד ערים לאיכות סביבה וכי מדובר בשריפת גזם יזומה בהיתר של משרד החקלאות. ההיתר ניתן לחקלאים בתאריכים 15/16/10 והוא מוגבל  לשעות 12:00-7:00  בנוסף, הוסיפו כי המועצה דרשה מאיגוד ערים לאיכות סביבה לוודא כי השריפה תכובה עד תום. התשובה אינה מספקת את התושבים הנזעמים המרגישים כי לא נעשה מספיק לסיים את סבלם המתמשך שכן שריפת הגזם מתרחשת לעיתים קרובות ומפרה את איכות חייהם של תושבי מכבים. 

בפנייה נוספת אשר נעשתה מטעם המועצה אל איגוד ערים לאיכות סביבה, נאמר כי הנושא יועבר לידיעת מנהל מחוז השפלה וההר במשרד החקלאות אשר אחראי על הנפקת היתרי שריפת הגזם לחקלאים. 

גן יבנה נט