דוברות מועצה מקומית גן יבנה

כזכור, בכנס הרצליה 2015, הציג נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין בנאום שנודע מאז כנאום "ארבעת השבטים", את "תקווה ישראלית - סדר ישראלי חדש".

לדברי הנשיא, בישראל אין עוד "שבט" אחד המהווה רוב ברור בחברה אלא תהליך בו ארבעת ה"שבטים" המרכזיים – החילוני, הדתי-לאומי, הערבי והחרדי - השונים מהותית אלה מאלה, הולכים ומתקרבים בגודלם זה לזה. "'מבנה הבעלות' על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינו", ציין הנשיא. תמורות אלה יעצבו "מחדש את הזהות שלנו כ"ישראלים" וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו". להתמודדות עם השלכות אלה הציע הנשיא את חזון "הישראליות המשותפת".

"רק בעתיד כזה - שבו אנחנו, המבוגרים מוותרים על הפחד, ומשמשים בעצמנו דוגמה חיה למערכת הבנויה על שותפות - רק בעתיד כזה נוכל לחנך את ילדינו לשותפות. להבטיח להם עתיד של תקווה ישראלית"

מסע תקווה ישראלית הוא רק כלי אחד, אפשרות אחת, לחוות ולהכיר את החברה הישראלית ואת האתגר הגדול המונח לפתחנו בשבעים השנים הבאות", אמר הנשיא .

המסע בין חמישה ימים החל במסלול בהר פורייה לעבר בית קברות בית שאן בו ביקרו בקבר של רחל המשוררת ונעמי שמר. ביום השני פגשו רבנית ובלנית ,מבית חב"ד השתתפו ב"טיש" מסורתי. למחרת התארחו בבית ספר  ביפיע יישוב ערבי .

לאחר שיטוט בנצרת יצאנו לפגוש את יוסוף חדד ערבי ישראלי  שהקים את העמותה " ישראל ערבים זה לזה" יוסף סיפר על שירותו הצבאי בגולני, על פציעה קשה בבינת ג'בייל, במלחמת לבנון השנייה ועל היותו אזרח ישראלי גאה שפועל בעולם כדי להגן על  שמה של המדינה .

ביום הרביעי סיירו בכתף שאול , פגשו בנות אולפנה מהזרם הדתי לאומי. וביום החמישי סיימנו בתצפית וסיור על עמק הירדן. היה זה מסע ערכי רצוף בשיחות עומק על נושאים ושסעים בחברה ישראלית.

מנהלת בית הספר מרי שפונט: ""מסע תקווה ישראלית" נועד להעמקת השותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. המסע  "תקווה ישראלית' מאפשר לתלמידנו לחוות ולהכיר את החברה הישראלית ואת האתגר הגדול של חיים זה בצד זה, חיים של  הדברות ,שיתוף ודו קיום .באמצעות המסע והמפגשים הערכיים שאירעו בו יצאו תלמידנו מאזור הנוחות ומן הסטיגמות המוכרות אל השיח  הפורה וכבוד אל האחר התלמידים יצאו נשכרים מן המסע שמהווה נדבך נוסף  למסעות שקדמו לו.

בשכבה י' מסע על חומותייך בירושלים, בשכבה י"א מסע ישראלי בן שבוע. והמסע הנוכחי  " תקווה ישראלית" שעוסק בהכרת השבטים האחרים, רק דרך מפגשים בלתי אמצעיים כאלו נוכל להתמודד יחדו על דמותה וערכיה של החברה הישראלית .