זה התחיל בשעות הצהריים כאשר בדפי הפייסבוק של היישוב הופיעה הידיעה הבאה:

פייסבוק

במשך שעות מצויים תושבים רבים ללא אספקת מים. מהמועצה נמסר :"תושבים יקרים, ברגעים אלו ישנם שיבושים באספקת המים בחלק משכונות היישוב בשל תקלה בקו הראשי במתקן מקורות. הנושא נמצא בטיפול של חברת מקורות ותאגיד מי יבנה. "