דוברות מועצה מקומית גן יבנה

התרגיל כלל שיתוף פעולה של כלל צוותי החירום, צוותי כיבוי האש, עזרה ראשונה, תורגלה פתיחת אלונקה, שימוש במטפים, דרכי מילוט ועוד. בנוסף, צוותי המורים בבית הספר ביצעו תרגיל טקטי ללמידה של מקרים ותגובות של תרחישים שונים, כולל פעילות הפגתית לתלמידים.

התלמידים וצוותי החינוך שלקחו חלק בתרגיל, שהובל על ידי אגף הביטחון בראשותו של אמיר גברה, הפגינו רצינות רבה ורבים מהם מתנדבים במשך כל השנה בצוותי הכוננות והחירום במוסדות החינוך בהם הם לומדים.

ראש המועצה, דרור אהרון, הגיע אף הוא כדי ללוות את התרגיל במוסדות החינוך השונים, התרשם מפעולות התלמידים, שיבח אותם ואף הצטרף לתרגולת של אחד מצוותי הכיבוי.