בין הפעילויות שנעשו לאחרונה על מנת לשפר את תשתיות התחבורה ביישוב ניתן למנות:

הוספת מעבר חצייה חדש בצומת הרחובות ההדרים- ההגנה למען בטיחות התלמידים

אישור הסדרי חנייה חדשים ברחוב החשמונאים בכדי לאפשר לתושבים לחנות בקרבת בתיהם ובכך למנוע מתן דו"חות שלא לצורך

אישור הוספת שתי חניות נכים חדשות בגן פיטו במסגרת פעולות ההנגשה במקום 

אישור מעגל תנועה בצומת הרחובות הרצל - ויניפג להגברת בטיחות הנהגים הבאים והיוצאים מהמתנ"ס ומהמרכז המסחרי

הכנת תכנית אב לשבילי אופניים המרשתים את כלל היישוב ועוד. 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

במועצה מדגישים כי התושבים מוזמנים לשלוח הערות והארות , דיווחים הצעות ובקשות בנושא ייעול (הן דרך המוקד העירוני והן דרך מחלקת ההנדסה). אשר ייבחנו במסגרת ועדת תמרור ותנועה המתכנסת ביחד עם נציגי משטרת ישראל.