המעבר כבר התחיל

בתקופה האחרונה, לאחר פעילות מאומצת של מועצת גן יבנה מול בכירי הממשל ובכירים במשרד השיכון והבינוי, קיבלה המועצה את האישור הסופי משר האוצר, ח"כ משה כחלון, לניתוקה של מועצה מקומית גן יבנה מהוועדה המרחבית לתכנון ובנייה ששכנה עד כה בזמורה. מאז קבלת האישור, פועלים במועצה ימים כלילות על מנת להעביר את כלל התיקים מזמורה לגן יבנה בצורה מסודרת וראש המועצה אף כינס מספר דיונים משמעותיים שעסקו בתכנון פעילות הוועדה ובהתנהלותה, בדגש על שדרוג השירות שניתן לתושבים.

הקמת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגן יבנה מהווה שדרוג משמעותי שיסייע לציבור. בין היתר, הוועדה המקומית תשפר את השירות שניתן עד כה לתושבים בתחומי התכנון והבנייה כך שהוא יהיה אישי יותר ומותאם לצרכי התושבים. מעתה, במקום הוועדה המרחבית שסיפקה שירותיה ל-5 יישובים במקביל, תהיה וועדה מקומית, מכוונת מטרה שמתמקדת אך ורק בתושבי היישוב. מי שיעמוד בראש הוועדה הוא ראש המועצה, דרור אהרון, שיפקח על פעילותה תוך ניצול ניסיונו הרב בתחום אותו צבר בתפקידיו הקודמים, בין היתר, כסגן מתכנן מחוז מרכז בוועדה מחוזית לתכנון ובנייה.

דיונים בעקבות המעבר

משרדי הוועדה נמצאים בסמוך לבניין ראש המועצה, רח' הרצל 1, גן יבנה. היא צפויה להתחיל את פעילותה ביום שלישי (20.2). משרדי הוועדה יהיו פתוחים לקבלת קהל עבור התושבים בימי ראשון בין השעות 8:30-12:30, ואחר הצהריים בין השעות 16:00-18:30 במשרדי מחלקת ההנדסה, לשכת מהנדס המועצה. בימי שלישי בין השעות 8:30-12:00 תתקיים קבלת קהל עבור בעלי המקצוע בלבד במשרדי הוועדה.

ראש המועצה המקומית גן יבנה, דרור אהרון: "שלא תהיינה טעויות, מדובר בהישג היסטורי, לא פחות. באמצעות הקמתה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה בגן יבנה נוכל לשלוט בכל מקורות התכנון ולשדרג את השירות שניתן עד כה לתושבים. מעתה, תושבי גן יבנה לא יצטרכו להרחיק עד לרחובות בכדי לקבל שירותים בתחום התכנון והבנייה, הם יקבלו שירות זמין ונוח בתחומי היישוב. בנוסף, הוועדה לא נדרשת לתקציבים נוספים ותממן את עצמה. כך, 10% מהיטלי ההשבחה, האגרות, ההיטלים, תשלומים ועוד ששולמו עד כה לוועדה המקומית בזמורה, יועברו מעתה למועצת גן יבנה וישמשו לכיסוי כלל הוצאות הוועדה ותפעולה".