הרשות המקומית אשר פונה לשר, נדרשת להצביע על מטרותיו של  התקציב הנוסף המתבקש על ידה. בידי השר נתונה הסמכות להיעתר לבקשה, או לסרב לה.

בימים אלה התקבלה במועצה המקומית גן יבנה הודעה כי מתוך רזרבת שר הפנים מוקדמת העברה של 300 אלף שקלים לטובת הרשות!, פעולה אשר מעידה על ההערכה שרוחש השר לאופן בו הרשות מתנהלת.

יוזכר, כי המועצה המקומית גן יבנה זוכה מזה שש שנים רצופות, בפרס הניהול הכספי התקין של משרדי הפנים והאוצר, ובשנתיים האחרונות אף הוגדרה כ"רשות איתנה", עובדה המעניקה לה זכויות מינהליות נוספות בתחום הכספים וכח האדם.


ראש המועצה דרור אהרון, הביע תודותיו לשר הפנים גדעון סער וציין: "השר סער היה אחד השרים הקשובים ביותר לצרכיה של גן יבנה כאשר כיהן כשר החינוך.

 1380722312-גדעון סערגם כיום כשר הפנים, שהוא התפקיד המשמעותי לרשויות המוניציפאליות בשלטון המרכזי, ממשיך השר גדעון סער להוכיח את תמיכתו המקצועית גן יבנה ואת חברותו האמיתית והכנה. על כך תודתי בשם המועצה המקומית גן יבנה, חבריה ותושבי היישוב".