המועצה המקומית גן יבנה ממשיכה בקיום עבודות לחידוש, פיתוח ושדרוג תשתיות, הקמת מדרכות, קרצוף וריבוד כבישים ועוד בכל רחבי היישוב.

 

העבודות לפיתוח ושדרוג רחוב חרמון שכוללות, בין היתר, ריבוד הרחוב ועבודות תשתית רחבות היקף נמשכות במלוא המרץ. נסתיימו העבודות לסלילת המדרכות ברחו הר ציון משני צידיו, הושלמה סלילת החניה החדשה בבית הספר סיני, נסתיימו העבודות לריבוד הרחובות בשכונה הצפונית ואנו נמצאים לקראת סימון הכבישים, החלו גם העבודות לסגירת המובל לשיפור הניקוז.

 

בנוסף, לאורך שדרות ירושלים מתקיימות לאחרונה עבודות גינון נרחבות ומורכבות שכוללות הנחת מרבדי דשא סינתטי, הנחת שברי קרמיקה ומערכות השקיה לקראת שתילת מאות שתילים ונטיעה נרחבת שתשפר את חזות הכניסה ליישוב מכיוון כביש 4. העבודות בכיכר הכניסה ליישוב נמשכות ביתר שאת ובוצעה ההפרדה בין הנתיבים בכיכר. בנוסף, הוזמנו שלטים להכוונת התנועה לכיוון שכונת מכבים ולכיוון השכונה הצפונית לרווחת הנהגים.

 דוברות מועצה מקומית גן יבנה