המועצה המקומית גן יבנה ממשיכה בקיום עבודות לחידוש, פיתוח ושדרוג תשתיות, הקמת מדרכות, קרצוף וריבוד כבישים ועוד בכל רחבי היישוב.

 

לאחר סלילת המדרכות ברחוב הר ציון, החלו צוותי המועצה בקרצוף וריבוד הכביש לרווחת התושבים במקום. החלו העבודות לקרצוף וריבוד רחוב השומר והן תסתיימנה בטווח הזמן הקרוב, החלו גם העבודות לסלילת חניה חדשה ברחבת המוקד העירוני 106 שמשמשת גם את יחידות השיטור והפיקוח ונמשכות העבודות ברחו חרמון.

 

העבודות לסלילת החניה החדשה בבית הספר סיני נסתיימו גם הן והחניה סומנה ונצבעה, בוצע סימון גם ברחובות השכונה הצפונית שעברו קרצוף וריבוד ובוצע סימון גם בכיכר הכניסה ליישוב. נמשכות עבודות שיפוצי הקיץ בבתי הספר ומוסדות החינוך השונים ביישוב לקראת פתיחת שנת הלימודים, העבודות כללו התקנת משטחי דשא סינתטי, שיפור חזות, מתקנים ועוד.

 

בנוסף, החלו העבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות שדרות ירושלים ורחוב יהודה במטרה להגביר את בטיחות הנהגים בכביש, למען זרימת תנועה טובה יותר ובמטרה להביא להקלה נוספת בעומסי התנועה באזור.

 דוברות מועצה מקומית גן יבנה