.

הבנקים ייהנו  מהרווח הפיננסי שהוא מקור ההכנסה העיקרי שלהם. זהו המרווח שנוצר מהפער בין הריבית שהם משלמים ללקוחותיהם בגין הפיקדונות (ריביות כמעט אפסיות), לבין הריבית שהם גובים בגין ההלוואות שהם מעניקים למשקי בית, לנוטלי משכנתאות, לעסקים קטנים ולעסקים גדולים ובינוניים.

העלאת הריבית הנוכחית תתורגם כמעט באופן מיידי להגדלה של הכנסות המימון והרווחיות של הבנקים. מכיוון שבשלב המידי הבנקים ימשיכו לתת ללקוחותיהם בעבור הפיקדונות ריביות נמוכות, בעוד ההלוואות שיעמידו ללקוחות יתייקרו אטוטמטית ויתורגמו לגידול ברווחים.

כך  בשוק המשכנתאות, שהניב לבנקים  בינואר־ספטמבר 2018 רווח מצטבר של יותר ממיליארד שקל ועם העלאת הריבית יעלו מחירי המשכנתאות הקיימות והחדשות במסלול של ריבית משתנה, הצמודה לריבית הפריים; וכן יגדל המרווח הפיננסי של הבנקים בגין פעילות המשכנתאות.
גם ההלוואות העסקיות צפויות להתייקר.