Pixabay

 במסגרת קורס עבודה בגובה, יילמדו נושאים חשובים כגון: מערכת ציוד מגן אישי {צמ"א} אשר כוללת רתמת גוף מלאה בלימה ונפילה של העובד, כשאר למערכת זו, מחוברת תת מערכת אבטחה צירית, מערכת בלימה מרחבית או מערכת בלימת נפילה גמישה 1. מערכת צמ"א להגנה מפני נפילת העובד בגובה, מיועדת להבטיח את יציבות גופו של העובד בגובה, כשאר רוב משקלו של העובד, נתמך על רגליו בעמדת העבודה, כך שידיו יוכלו להישאר חופשיות לביצוע העבודה הנדרשת.

תקנות בתחום בטיחות בעבודה בגובה

התקנות בתחום העבודה בגובה הינן משנת 1988, כשאר תקנות אלה, כוללות נושאים הקשורים לתחום הבניה. לדוגמא: נושאים שיהיה בהם דגש בהדרכה זו למשל: מינוי מנהל עבודה לאתר הבניה, הקמת פיגומים, מניעת נפילה מגובה, עבודה בטוחה עם ציוד ומכונות, עבודות חפירה, עבודות איטום עם ביטומן חם, עבודות הריסה, תנאי תברואה בסביבות אתר הבנייה ועוד. ניתן למצוא כמה תחומים הקשורים לעבודה בגובה, למשל עבודה על סולמות, עבודה על גגות, עבודה על פיגומים נייחים, קונסטרוקציות, עבודה על במות הרמה, סל הרמה, מלגזה, סנפלינג וכדומה.

 

אמצעות קורס עבודה בגובה, יילמדו נושאים חשובים כגון: מניעת נפילה  מגובה וחיזוק תרבות הבטיחות במקום העבודה, שימוש בציוד הגנה אישי למניעת נפילה, צמצום תאונות בגובה אשר כוללות  פגיעות גופניות ואבדות בנפש. כשאר העובד יסיים את הקורס בהצלחה, הוא יתחיל לעבוד, אך חובה עליו לבצע קורסים לריענון, אשר יינתן לעובדים בגובה בתחומים שבהם הם עובדים. יש לציין, כי תחום זה של עבודה בגובה, יכול להיות במגוון תחומים מלבד בנייה כגון: מתקיני דודי שמש, איטום גגות, ניקיון חלונות בגובה, גיזום עצים, הרחקת יונים ועוד.

קורס איכותי לעבודה בגובה  אשר יעניק את הדגשים החשובים והידע הנחוץ

בקורס המיועד ללימודי עבודה בגובה, התלמידים ילמדו כיצד לעבוד באופן בטוח ונכון בגובה וכן, מתחת לפני האדמה. הקורס מלווה ע מצגות וסרטונים, מה שיעמיק את נושאי העבודה בגובה. התלמידים ינתחו את הסרטים שראו, כאשר סרטונים אלה, מציגים מקרים שונים של תאונות עבודה בגובה, כך שילמדו מה מותר ומה אסור בעבודה זו. אחד מהקורסים המומלצים לעבודה בגובה הינו הקורס של  חברת מוזי בוטון החברה עורכת קורסים באמצעות מדריכים מוסמכים והיא אף מספקת שירותי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה ברמה המקצועית ביותר. החברה אף מספקת שירות בתחומים הבאים: שירות ממונה בטיחות בעבודה, סקרי סיכונים, בניית תוכנות לניהול סיכונים, כתיבת נהלים והוראות בטיחות, הקמת מערכי חירום, ייעוץ בטיחות באש, בטיחות במוסדות חינוך, בטיחות באירועים המוניים, הכנת חוות דעת משפטית, היתר רעלים ועוד.

החברה מחויבת לכל תקנות הבטיחות בעבודה בהתאם להוראות המחוקק, על מנת לקדם את הבטיחות והגהות בעבודה ולעמוד בהצלחה ביעדים. לחברה שירות איכותי ומקצועי וללא פשרות.