השופטת שושנה אלמגור

הפיצוי הכספי הוא בעקבות פסק הדין שנתנה השופטת שושנה אלמגור מבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד "פמה" בתביעה ייצוגית.

החברים בקבוצה שיקבלו פיצוי (בכפוף לערעור שמתכוונת פמה להגיש)  הם אנשים פרטיים שלקחו הלוואות בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשות לתביעה הייצוגית.

לפי פסק הדין, פמה לא גילתה ללווים מהי העלות הממשית של האשראי שלקחו, ולכן הם לא יכלו להעריך באופן נכון את עלות ההלוואה. השופטת פסקה כי: "הלקוחות סברו כי שיעור הריבית, כפי שהוצגה להם, הוא סביר וייתכן שבכלל לא בחנו הלוואות אחרות. חברי הקבוצה הוטעו באשר לעלותו של האשראי בפועל, שהיה גבוה יותר עקב גביית העמלות".