בשבת האחרונה, קיימו צופי שבט "גיא" בגן יבנה, פורימון מיוחד.

במסגרתו פעילות לילדי הישוב שכללה מתקנים מאתגרים, תחנות והפעלות.


מדריכי השבט יחד עם החניכים עשו את מצוות חג הפורים נאמנה ושימחו את הילדים.