צילום: בן מזרחי

בביקור שנערך אתמול, שלישי 7.11, סקר ראש המועצה בפני המבקרים את התפתחותו המהירה של היישוב ואת הנגזרת מכך, המחייבת יצירת עוגנים כלכליים איתנים ביישוב, דוגמת הרחבת אזור התעשייה הקיים, שמקודמת על ידי המועצה ורשות מקרקעי ישראל ויצירת אזור תעשייה חדש בכניסה לישוב בשטח של  כ-400 דונם (לגביו התקבלה בימים אלה הרשאה).

ראש המועצה עדכן את השר בפעילות שמבצעת המועצה לקידום עסקים בישוב, בהובלת חברת המועצה רוחמה עזר, המבוססת על תקציב ייעודי, באירועים לעידוד הציבור לפקוד את  המרכזים המסחריים, בטיפוח מרכזים בשותפות בעלי העסקים ועוד. הוא הודה על הפעילות המשותפת עם "מעוף"- הסוכנות לקידום עסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, המספקת מגוון שירותים לעסקים הקטנים. כמו כן, הוא ביקש להסתייע במשרד הכלכלה בקבלת תקציבים נוספים שיהוו השלמה ליוזמותיה העצמאיות של הרשות. 

בתום הישיבה, סיירה הפמליה קצרות באזור המתוכנן להרחבת אזור התעשייה הקיים, וביקרה במפעל "אהרון יוסף ובניו" לזיווד האלקטרוני. ראשי החברה הציגו את האתגרים המרכזיים עמם הם נאלצים להתמודד, בהם הוצאת תהליכי יצור אל מחוץ לארץ, מכרזים ממשלתיים, הכשרת כוח אדם טכני, אשראי ספקים-יצרנים ועוד.  

השר הבהיר כי עיקר הסיוע של המשרד יוכל להתמקד בתמיכה בעסקים ובמתן תמריצים, היות שגן יבנה אינה מוגדרת כאזור עדיפות לאומית. בתוך כך, הציג את  פעילות הרשות לחדשנות, הרשות להשקעות המעוף וקולות קוראים בהם תוכל הרשות להסתייע. בסיכום הישיבה ביקש השר כי פעם בחודש יתקיימו בגן יבנה מפגשים של ראשי "מעוף", המועצה ובעלי עסקים וכי תיקבע מסגרת לשיתופי פעולה קבועה בין הצדדים.

בתקופה הנוכחית, אנו עדים לתופעה בה מספר בעלי עסקים ביישוב סוגרים את העסקים שלהם לאחר שנתקלו בקשיים כלכליים שלא אפשרו לעסק להמשיך. אין זה סוד שביישוב קטן ישנו קושי מסוים בהגדלת נפח הלקוחות ובהכנסות של העסק. תמריצים אלו יכולים להיות משמעותיים מאוד עבור בעלי העסקים ולכן נדרשת עזרה משמעותית של כל הגורמים המעורבים בדבר.