הועידה הגאוגרפית

ראש המועצה הציג בפני חברי הוועדה את הסיבות לבקשתה של המועצה המקומית גן יבנה לחלוקת ההכנסות המתקבלות מבסיס חיל האוויר ומאזור התעשייה. בדבריו, הסביר ראש המועצה כי על אף שעמדת המועצה הייתה כי יש מקום לבצע חלוקת הכנסות רק ביחס לבסיס חצור, הרי שלאחר בחינה מעמיקה של הנושא, מבקשת מועצת גן יבנה לבצע חלוקת הכנסות גם ביחס לאזורי התעסוקה בצומת כנות ופארק ראם. הדרישה הועלתה לאור העובדה שחלק ניכר מתנועת הרכבים שעושים דרכם אל עבר פארק התעסוקה עוברים בתחומי המועצה תוך גרימת עומס תחבורתי.

בהתייחסותו לבסיס חצור, ראש המועצה חידד את העובדה כי הוא נמצא בצמידות לשטחה של גן יבנה, אנשיו צורכים שירותים ביישוב, הוא יוצר מפגעי רעש שנוצרים כתוצאה מהמראות ונחיתות והתנועה אליו וממנו עוברת דרך גן יבנה ולכן אין עוררין על הזיקה הקיימת בין הבסיס למועצה. בנוסף, ראש המועצה שיקף בפני חברי הוועדה את המצב הקיים שלפיו מועצת באר טוביה היא הנהנית היחידה ממקורות הכנסה אלה. לאור כל אלה ועוד, ביקש ראש המועצה מחברי הוועדה לשקול לחיוב לחלק את ההכנסות מבסיס חצור ומאזורי התעסוקה באופן שוויוני.

מהצד השני של המתרס נשמעים קולות לא מרוצים כל כך מהמהלך. שנים רבות המועצה האזורית באר טוביה מייצרת הכנסות מבסיס חצור, בשנים האחרונות ראש המועצה האזורית, דרור שור, הצליח להסדיר את חלקות הארנונה עם עיריית קריית מלאכי ועכשיו עוד מושבים מעוניינים לקחת חלק ברווחים. דרישת המועצה המקומית של גן יבנה נראית הגיונית בהחלט, בסיס חצור אכן עושה שימוש בתשתיות היישוב ובנוסף לכך הקרבה הגאוגרפית יוצרת מפגע סביבתי לתושבי הישוב (אם כל ההבנה כי זאת לצורכי ביטחון). במידה ותהליך זה יאושר וגן יבנה אכן תתחיל לייצר הכנסה מתשלומי הארנונה, קופת המועצה תגדל משמע ההשקעה בתושב תגדל גם כן.

ראש המועצה המקומית גן יבנה, דרור אהרון: "מדובר בדיון חשוב מאד עבור עתידה של מועצת גן יבנה ותושביה. היה חשוב לי לעמוד מול חברי הוועדה בכדי לדרוש חלוקה צודקת, מאוזנת ושוויונית של ההכנסות המתקבלות מבסיס חיל האוויר חצור הסמוך ומאזור התעשייה פארק ראם. הצגתי בפני חברי הועדה מגוון טיעונים מבוססים שממחישים את הזיקה ההדוקה של גן יבנה לבסיס חצור ולפארקי התעשייה. לצערנו, גן יבנה הפכה בעל כורחה לשער הכניסה המרכזי לבסיס דבר שגורם, בין היתר, לעומסי תחבורה. לא ייתכן שרשות אחת תזכה בכל הקופה והשאר תיוותרנה מאחור, יש ליצור איזונים בין כלל הרשויות באותו אזור. אני מבטיח שנמשיך לפעול למען שיפור איכות חייהם של תושבי גן יבנה ולמען חלוקת הכנסות הוגנת. במקביל, אנו פועלים לקידום ההרשאות של אזורי התעסוקה שהועברו אלנו כעוגנים כלכליים ".