צילום: אינטרנט

השינוי במחיר מורכב מהפחתת מרווח השיווק למחיר השירות העצמי ב-4.7 אגורות לליטר ועליית התוספת לתדלוק המלא ב-0.85 אגורות לליטר, ומעליית מחירי הבנזין בשוק הבינלאומי של 16 אגורות לליטר. סך הכול מדובר בעלייה של 11 אגורות לליטר במחיר בשרות עצמי.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 6.46 שקלים לליטר (עליה של 1.73%). תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר (כולל מע"מ) - עלייה של אגורה מחודש קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.52 שקלים לליטר - עלייה של 9 אגורות מהחודש הקודם (בשיעור של 1.66%). תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 18 אגורות לליטר (ללא מע"מ) - עלייה של אגורה מחודש קודם.